İletişim

Araş. Gör. Dilara Eylül KOÇ
Tel: + 90 366 280 37 39
E-posta: tdts@kastamonu.edu.tr