Bildiri Yayın İmkânı

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
http://dergipark.gov.tr/tdtad

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
http://journals.manas.edu.kg/mjsr/index.php

Turizm Akademik Dergisi
http://dergipark.gov.tr/touraj

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
http://www.tutad.org/

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
http://dergipark.gov.tr/guntad

NOT:  KABUL EDİLEN ÖZET BİLDİRİLER SEMPOZYUM KİTABINDA YAYINLANACAKTIR.

TAM METİNLER İSE  YAYIN İMKANI OLAN DERGİLERİN HAKEM SÜRECİNDEN GEÇTİKTEN SONRA DERGİLERDE YAYIMLANA BİLECEKTİR.