Sempozyum Konuları

 • Türk Dünyası Turizm Coğrafyası
 • Türk Dünyasının Bütünleşmesinde Turizmin Rolü
 • Türk Dünyasında Kültürel Etkileşim ve Turizm
 • Türk Dünyası Turizm Planlaması ve Politikaları
 • Türk Dünyası ve İpek Yolu
 • Türk Dünyası ve Kültür Turizmi
 • Gastronomi
 • Rehberlik
 • Turizm ve Seyahat
 • Turizm ve Teknoloji
 • Turizmde Dijital Pazarlama ve İnovasyon
 • Turistik Ürün Çeşitlendirmesi
 • Sürdürülebilir Turizm
 • Destinasyon Yönetimi
 • Kültürel Miras
 • Turizmde Yeni Eğilimler
 • Turizmle İlgili Diğer Konular